سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمهراب حسینی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
مهدی بهمن – کارشناس آرمایشگاه میکروبی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
امیر شاکریان – دانشیار دانشگاه آزاد شهرکرد
مهران محمدیان – رئیس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

چکیده:

شیروفراورده های آن به لحاظ دارا بودن ارزش غذایی بالا درتغذیه انسان دارای نقش بسزایی هستند همچنین این مواد به علت دارا بودن اغلب مواد مغذی محیط بسیار خوبی جهت رشد و فعالیت بسیاری از میکروارگانیسم های بیماری می باشند بنابراین عدم رعایت اصول بهداشتی درتهیه و نگهداری این ماده غذایی عوارض و خطرات بهداشتی عدیده ای را درمصرف کنندگان به همراه خواهد داشت دراین بررسی تعداد ۱۷۵ نمونه بستنی سنتی از بستنی فروشی های سطح استانچهارمحال و بختیاری جمع آوری گردید و از نظر آلودگی میکروبی مطابق استاندارد ملی ایران مورد آزمایش قرارگرفت تعداد ۱۴۵ نمونه از نظر شمارش کلی باکتری و تعداد ۲۱ نمونه از نظر اشرشیاکلی و تعداد ۱۱۵ نمونه از نظر انتروباکتریاسه و تعداد ۷ نمونه از نظر استافیلوکوکوس اورئوس بیش از حد مجاز بودند.