سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک رضایی – مدیرعامل شرکت ایرانیان بانژاد رادیران

چکیده:

طی سالهای اخیر مقوله ای چو ن توسعه بازار وصادرات ازجمله مواردی بوده که بزرگترین دغدغه خاطر مدیران ارشد سازمان های مهندسی و تولیدی را به خود اختصاص داده است سوالی که همیشه مطرح بوده این است که چگونه میتوان درکوتاهترین زمان فاصله خودرا با کشورهای پیشرفتهکاهش داد و دربازرگانی جهانی سهم مناسبی داشت ؟ برسی کشورهایی که مانند کشور ما فناوری را به مرور زمان به دست نیاورده و درمقطعی اززمان سعی دراحاطه یافتن برآن داشته اند نشان میدهد که دراولین گام اقدام به استفاده گسترده ازشناسنامه فنی ساخت قطعات یدگی SpareParts) خارجی به روش مهندسی معکوس جهت درک اولیه محصولات و سپس ساخت و ارتقای آن ها به اتوجه به نیازهای خود روش مناسبی است اشاعه و نظارت برحسن اجرای فرایندسیستماتیک شناسنامه فنی و به کارگیری ابزارهاوتکنیکهای مهندسی دراین فرایند نیز میتواند تاثیر بسزایی دردستیابی به دانش فنی محصولات تولیدی که اکنون به دلیل عدم به کارگیری بصورت سیستماتیک محقق نشده درکمترین زمان و با حداقل هزینه داشته باشد