سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدابراهیم نوریان سرور – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
علی مقصودی – دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح دام

چکیده:

درطی تقریبا ۵۰ سال گذشته به مرور تعدددانشگاه ها کشور بیشتر شد و درداخل هردانشگاه نیز دانشکده های کشاورزی به مرور شکل گرفته و گسترش یافتند اما بخصوص درطی ۳۰ سال گذشته میزان توسعه کمی رشته های کشاورزی دردانشگاه های کشور بسیارچشمگیر بود به نظر می رسد که این مساله موجب بهم خوردن تعادل بین تعداد دانش آموختگان ونیاز بازار شده است که موجب شده است تعداد بسیارزیادی از دانش اموختگان دانشکده های کشاورزی درانتظار یافتن شغل باشند به نظر می رسد که عدم توانایی دانش اموختگان کشاورزی دریافتن شغل مرتبط با تخصص کشاورزی ناشی از دو دلیل می باشد جامعه نتوانسته است برای این دانش اموختگان شغل مناسب بوجود آورد و دانش اموختگان دانشکده های کشاورزی برای ورود به بخش کشاورزی به اندازه کافی مهارت کسب ننمودها ند دراین مقاله تلاش شده است با تمرکز برعامل دوم راه کارهایی برای تربیت صحیح دانشجویان کشاورزی ارایه شود.