سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا ترابی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق دانشگاه زنجان

چکیده:

آیا پزشک خود به تنهایی و صرفاً با استفاده از اطلاعات پزشکی می تواند در موقعیتهای خاص تصمیم بگیرد؟ ویا اینکه بایستی گروه ها و کمیته هایی از مشاوران اخلاقی در بیمارستان ها تشکیل شود؟ در زمینه اخلاق بالینی سؤالاتبسیاری وجود دارد، مانند اینکه آیا دادن آب و غذا به بیمار به صورت مصنوعی نوعی درمان محسوب میشود؟ درباره پایان حیات فردی که قبلاً قدرت تصمیم گیری داشته ولی اکنون فاقد آن است،و سؤالاتی درباره حفظ حیات به هر قیمتممکن، کیفیت زندگی و توزیع عادلانه درمان پزشکی و جراحی های کمیاب و پر هزینه و ده ها سؤالات دیگر که مشکلات بسیاری را برای پزشکان به وجودآوردهاست ، در این مقاله پژوهشگرضمن بیان لزوم تشکیل کمیت ه های اخلاقی در بیمارستان ها، سیر تاریخی تشکیل این کمیتهها رابیان کرده و گزارشی از تشکیلو چگونگی کارکرد این کمیتهها در ایران ارئه میدهد و با تفکیک نقش پزشکانو مشاوران اخلاق، دلیل محبوبیت کمیتههای اخلاقی و مشاوران اخلاق را این میداند که میتواند فرصتی باشد برای تغییر مسئولیت از پزشکان به مشاوران اخلاق، نسبت به تصمیماتی که در ابهام به وجودآمده اند