مقاله لزوم تشکیل پرونده شخصیت در فرایند دادرسی کیفری ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۳۲۹ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: لزوم تشکیل پرونده شخصیت در فرایند دادرسی کیفری ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های شخصیت
مقاله پرونده شخصیت
مقاله مجازات های جزایی
مقاله فرایند کیفری
مقاله اصلاح و درمان
مقاله بازپروری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان سارا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضاپور بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شخصیت مجموعه ای از ویژگی های ظاهری و غیر ظاهری رفتار یک فرد است که ثبات و جلوه بیشتری دارد و تاحدی قابل پیش بینی است. راجع به جبر و اختیار در بزهکاری از قدیم الایام اختلاف نظر وجود داشته است، عده ای قایل به اختیار تام بوده اند، گروهی معتقد به جبر تام بوده اند و گروه سوم ضمن رد هر دو نظریه قبل، قائل به نقش مهم بزهکار در فرایند کیفری هستند. طرفداران نظریه اخیر ضمن تاکید بر بررسی شخصیت مجرم تشکیل پرونده ای در کنار پرونده قضایی بنام «پرونده شناسایی شخصیت» را ضروری می دانند. پرونده شخصیت حاوی نتایج مطالعات و آزمایش های پزشکی، روان شناسی، روان پزشکی و پژوهش های اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازات ها، اقدامات تامینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. در حقوق کیفری ایران، در برخی قوانین از جمله در مواد ۱۸، ۳۷، ۳۸، ۴۳، ۶۰، ۶۴، ۱۵۲، ۱۸۸، … قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲۲ آیین دادرسی کیفری به طور ضمنی، و مواد ۴۷ و ۶۴ آیین نامه اجرای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ در مرحله اجرای مجازات حبس صراحتا به تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است. بررسی های میدانی انجام شده در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت کشور گواه بر آن است که در این مرحله نیز به صورت علمی کاربردی چنین پرونده ای تشکیل نمی گردد. عوامل مختلفی مانع اعمال دقیق این تاسیس حقوقی و اتخاذ تصمیمات قضایی برمبنای شخصیت افراد در کشور ایران می باشد که به طور کلی می توان به موانع قانونی، قضایی و اجرایی اشاره کرد. تنها راه برطرف کردن این موانع نیز تلاش و همیاری قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) می باشد.