سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر روشن – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدرسول نبویان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمد باقریان –

چکیده:

ارتقا همه جانبه کیفیت زندگی انسانها تنها با توسعه علمی مستمر و پایدار درسایه ارزشهای متعالی و مکارم اخلاقی درتمام جنبه های زندگی میسر است موضوع اخلاق مهندسی درچهارچوب دهه گذشته مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و مهندسان حرفه ای درجهان قرارگرفته است برای مثال انجمن آمریکایی مهندسان عمران ASCE دارای منشور اخلاقی مربوط به خود می باشدCode of Ethics اخلاق مهندسی عبارتست از مطالعه مباحث اخلاقی و تصمیم هایی که اشخاص و سازمانهای درگیر حرفه مهندسی با آنها روبرو می شوند و بررسی مسائل مربوط به رفتار اخلاقی ایده آل ها و رابطه بین مردم و سازمانهای درگیر درتوسعه فناوری با توجه به ویژگیهایکار این حرفه مهندسان باید با دارا بودن تعهد اخلاقی بتوانند با معضلاتی که دراین زمینه با آنها مواجه خواهند شد دست و پنجه نرم کنند برخورداری از اخلاق مهندسی سببم یش ود مهندسان خود ناظر و مراقب فعالیت های خود باشند.