سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدامین توضیح – دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
محمود صابری – دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

درسالهای اخیر توسعه روزافزون فناوری اطلاعات موجب بوجود آمدن تحولات عمیقی درعلم بازاریابی شده است بگونه ای که م یتوان گفت روشهای کهن بازاریابی دائما درحال تخریب و نابودی است و روشهای نوین به سرعت ابداع و جایگزین آنها می شوند درجامعه پیشرفته امروزی شرکت هایی که بخواهند درتجارت الکترونیک موفق باشند باید علاوه بردارا بودن ویژگیهای بازاریابی درمحیط الکترونیک دیدگاه ها و روشهای جدیدی جهت حضور چشمگیر دربازارهای پررقابت امروز داشته باشند دراین مقاله سعی شده است با تشریح و بررسی بازاریابی سنتی بازاریابی الکترونیکی و شیوه های مختلف آن مقایسه و تحلیلی از تاثیرات انواع شیوه های بازاریابی بریکدگیر و چگونگی استفاده ترکیبی از آنها بیان گردد و درنهایت استراتژی هایی جهت توسعه بازاریابی الکترونیکی از طریق تحلیل SWOT مورد بررسی قرارگرفته است.