سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژگان میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

رشد بی رویه جمعیت به ویژه درمناطق شهری و پدیدآمدن کلان شهرها تمرکز جمعیتی و موج مصرف گرایی همگام با پیشرفت تکنولوژی موجب تولید مواد زائد جامد متنوع با طیف وسیعی درجهان گردیده است بطوریکه اهنگ رشد ان درهمهکشورها از جمله کشور ایران به طور چشمگیری درحال افزایش می باشد یکی از این روشهای بسیار موثر در مدیریت و خنثی کردن آثار نامطلوب پسماندها تبدیل آنها به کمپوست و بهره گیری بهینه از آنها به عنوان کود آلی درکشاورزی است تهیه کمپوست از زباله مخلوط با توجه به ترکیبات فیزیکی و شیمیایی ان موضوع مهمی است که می بایست توجه خاصی به ان شود عدم رعایت استانداردها درتهیه کمپوست و نادیده گرفتن کیفیت آن از نظر میکروارگانیسم های پاتوژن سموم آلی و معدنی به ویژه فلزات سنگین موجب کندی درروند رو به رشد صنعت کمپوست و بازنگری در فرایندهای آن شده است.