سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مجید بنویدی – مدیر اتکائی و امور بین الملل بیمه آسیا

چکیده:

خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران موجب گردید شمار ذینفعان شرکتهای بیمه که قبل از آن عمدتا بیمه گذاران و دولت را شامل میگردید، افزایش یافته و سرمایه گذاران خرد و کلان و اصولا فعالان بازار سرمایه در زمره ذینفعان این صنعت که سابقه فعالیت آن در ایران بیش از هفتاد سال است قرار گیرند. با عنایت به تحولات اخیر در عرصه های بین المللی و توجه به رعایت حقوق کلیه ذینفعان و حفاظت از منافع سهامداران با تدوین اصول حاکمیت شرکتی و در نظر داشتن این نکته که شرکتهای بیمه به عنوان موسسات مالی و اعتباری پذیرینده ریسک و یک پایگاه اجتماعی برای عموم مردم از نقطه نظر سلامت ساختار مالی و توانگری حائز اهیمت بالای هستند و بروز هر گونه مشکلات مالی و رسوایی در اینگونه شرکتها نه تنها سهامدارن آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بلکه بسیاری از افراد جامعه شامل بیمه گذاران و سایر ذینفعان از آن متاثر خواهند شد، لذا تدوین اصول حاکمیت شرکتی خاص برای شرکتهای بیمه به ویژه با عنایت به گسترش فعالیت شرکتای بیمه خصوصی و عموم مردم، امری است اجتناب ناپذیرو بر این اساس در این مقاله سعی گردید ضمن شرحی خلاصه بر اصول حاکمیت شرکتی با طرح مثال های مرتبط با فعالیت در صنعت بیمه، رویه ها و اصول جاری حاکمیت شرکتی در سازمان بین المللی OECD و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته و با نتیجه گیری از طریق روش پنج سوالی موضع لزوم برقراری اصول حاکمیت شکرتی در ایران برای شرکتهای بیمه بیان شود.