سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم توکلی – باشگاه پژوهشگران جوان واحد قوچان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ایران

چکیده:

طبق تعریف FDA افزودنیها موادی هستند که توسط عمل مستقیم یا غیرمستقیم انسان به غذا واردمی شوند و جز تشکیل دهنده طبیعی غذا نیستند و بایستی برای حصول اطمینان از ایمنی ازمایش شوند ومیزان استفاده از انها تایید شود اگر اضافه کردن ترکیب افزودنی به منظور پنهان ساختن یک عیب در محصول باشد به عنوان تقلب محسوب می شود. نگهدارنده ها آن دسته از مواد افزودنی هستند که به جهت ممانعت از رشدمیکروارگانیسم های بیماری زا یا مولد فساد به محصولات غذایی صنعتی اضافه می شود. که نوع و دوز مصرف آنها برای هر ماده غذایی توسط قوانین استاندارد تعریف شده است و تحت کنترل می باشد. امروزه درمصرف مواد غذایی مصرف کنندگان همواره کنجکاو هستندکه میزان خطر موجود در مصرف افزودنی های غذا را بدانند. این مقاله می کوشد ضمن معرفی نگهدارنده های مورد استفاده در صنعت غذا خصوصا فراورده های لبنی به بررسی میزان کارامدی استانداردهای تدوین شده در خصوص افزودنی ها بپردازد و در نهایت به ارائه راهکارهای عملی در خصوص برقراری ایمنی غذا بپردازد