سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی زارع – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

نقشه های پهنه بندی خطر زلزله که برمبنای روشهای احتمالی تحلیل خطر زلزله و با درنظرگرفتن داده های موجود از چشمه های لرزه زا تهیه می شوند نمایانگر احتمال خطر به صورت تجمعی از همه چشمه های لرزه زا است از سوی دیگر این روزها مجددا بحث خطر و ریسک زمینلرزه در محدوده شهر تهران و مساله تغییر پایتخت از تهران برسر زبانها افتاده است دراین مقاله تلاش شده است تا بر مبنای یک مطالعه اخیر نگارنده در منطقه جنوب تهران به لزوم بارمگری در نقشه های پهنه بندی خطر زلزله پرداخته شود زمینلرزه ۱۱ مارس ۲۰۱۱ توهوکو – اوکی در ژآپن با بزرگای ۹٫۰ نشان داد که در منطقه که حداکثر انتظار رخداد زمین لرزه ای با بزرگای ۸٫۰ وجودداشت زمین لرزه ای با بزرگای ۹٫۰ بوقوع پیوست این نشانگر لزوم توجه مجدد به توان لرزه زایی گسلهای فعال به ویژه در مناطق مهم و حساس است.