سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان علیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسین بانژاد – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

بخش کشاورزی درایران یکی از اساسی ترین محورهای توسعه اقتصادی می باشد این در حالی است که کمبود آب در این بخش به عنوان مهمترین عامل محدود کننده در تولید محصولات کشاورزی به شمار می آید کمبود این نعمت خدادادی مستلزم اتخاذ تدابیر جدی و بازنگری در مدیریت منابع آب است امروزه تجارت آب مجازی یک راهبرد جهانی در راستای مصرف بهینه آب است آب مجازی به حجم آب بکار رفته در تولیدکالاهای کشاورزی برمیگردد که بخشی از آن در محصولات ذخیره شده است زمانی که این محصولات به بازارهای جهانی وارد می شوند تجارت آب مجازی روی میدهد در این راستا واردات برخی محصولات کشاورزی به کشور بدان معنا است که در واقع آب به شکل مجازی وارد کشور گردیده است این موضوع نگرش جدیدی است که برای انتخاب آن به عنوان یک استراتژی صرفه جویی و کاهش فشار بر منابع آب کشور جای مطالعه و تحقیق زیادی دارد و می تواند به عنوان یک گزینه در بحثهای کلان منابع آب کشور مطرح گردد هدف از ارائه این مقاله معرفی و طبقه بندی مباحث مطرح شده دراین زمینه است.