سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم نصیری – کارشناس مطالعات زیست محیطی و کیفیت منابع آب سازمان آب منطقه ای آذربای
فریدون آرمانفر – مدیردفتر محیط زیست سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی
مجتبی شیخ زادگان – کارشناس مطالعات زیست محیطی

چکیده:

موضوع مدیریت پسماندها یا فراتر از آن مدیریت چرخه مواد امروزه یکی از محورهای اصلی و بسیار مهم توسعه پایدار است شهرستان سراب با وسعتی معادل ۳۴۵۲/۱۸ کیلومتر مربع ۷/۵۹ درصد از کل مساحت استان اذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است درشرایط فعلی این شهرستان باجمعیتی برابر ۵۵۲۸۹ نفر روزانه نزدیک ۴۹ تن زباله تولید می کند که با توجه به ترکیب فیزیکی زباله های تولیدی شامل ۷۹ درصد زباله تر و ۲۱ درصد زباله خشک به صورت غیربهداشتی جمع آوری و دفع می شود که این موضوع قدر مسلم باعث آلودگی منابع طبیعی این شهرستان از جمله منابع اب موجود خواهد شد بررسی های اکولوژیکی و اقتصادی گزینه ها نشان میدهد که ۱۰ درصد پسماندهای شهرستان سراب قابل بازیافت بوده کهدرصورت بازیافت درمبدا تولید بخش اعظم هزینه ها جبران خواهد شد و همچنین براساس اندیس الکنو شاخص ارزیابی آلودگی منابع اب زیرزمینی ناشی از دفن غیربهداشتی زباله در محل های دفن تعیین شده به غیر از شهرشربیان دروضعیت خوب بوده که برای شهر شربیان هم با استعلام از اداره کل محیط زیست استان و ارزیابی های ارایه شده محل مناسب برای دفن که کمترین پیامد سوء زیست محیطی را داشته باشد ارایه گردیده است.