سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده زهرا صمدی – شرکت ملی حفاری ایران – دانشجوی دوره دکتری تخصصی

چکیده:

امروزه انجام پروژههای حفاری در مقیاس ملی و بین المللی مستلزم ارائه گزارشات ارزیابی زیستمحیطی قبل و بعد از انج ام حفاری است. عملیات حفاری یک چاه نفت از ابتدا تا انتها، اثرات متعددی را بر روی محیط اطراف که همانا محیط زیست می باشد خواهد گذاشت . حفر گودال های زمینی در جوار دستگاه های حفاری،جهت دفع مواد زائد ،پساب و کنده های حفاری ، نفوذ سیال حفاری به درون سازند در حین عملیات حفاری ، دفع پساب و کنده های بدون آب دریا و چند نمونه دیگر از مواردی هستند که باعث آلودگی منابع آب و محیط زیست می شود . پروژه های صنعتی یا عمرانی در صورتی ماندگار و برای جامعه زیستی مقبول واقع خواهد شد که در راستای اهداف توسعه پایدار طرح ریزی و اجر ا شود .بدین منظور توجه به اثرات زیست محیطی که یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار است در اجرای پروژه های نفتی انکارناپذیر خواهد بود .با توجه به نقش مهم و استراتژیک نفت و توسعه آن در سطح کشور و همچنین جدید بودن موضوع ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در کشور پیشنهاد می گردد ازSEA (Strategic Environment Assessment در اجرای پروژه های حفاری نفت استفاده گردد