سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد اخوان لیمودهی –
محمد علی عبدلی – استاد ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
حسین وحیدی –
ایمان خلیلی –

چکیده:

ارزیابی چرخه عمر یک ابزار مدیریت محیط زیستی است که کاربرد آن به سرعت در حال افزایش است. از این ابزار برای درک بهتر و نیز مقایسه ی مسیری که یک محصول و یا سرویس خاص از گهواره تا گور طی می کند بکار می رود. برای هر کارکرد و عملیات در هر مرحله، ورودی ها (مواد خام، منابع و انرژی) و خروجی ها (انتشار مواد به هوا، آب وتولید زباله) مورد مطالعه و محاسبه قرار می گیرد. این ورودی ها و خروجی ها در تمامی مراحل با هم جمع می شوند. پیامدهای محیط زیستی مرتبط با این ورودی ها و خروجی ها در ارزیابی چرخه عمر اثرات مورد بررسی قرار میگیرند.ارزیابی چرخه عمر برای محصولات ویا سرویس های مشابه امکان فهم و مقایسه بین گزینه های جایگزین را برای ما فراهم می سازد. هدف از مدیریت یکپارچه مواد زائد (IWM) این است که، زباله های تولیدی جامعه در مسیری مدیریت شوند که سبب توسعه پایداردر محیط زیست و اقتصاد شوند و نیز از نظر اجتماع قابل قبول باشد. برای ارزیابی توسعه پایدار، به ابزارهایی که می تواند بارهای زیست محیطی و به احتمال زیاد هزینه های کلی هر سیستم را پیش بینی کند، نیاز است. ارزیابی چرخه عمر یک ابزار مدیریت زیست محیطی است که اجازه می دهد تا پیش بینی از بارهای زیست محیطی در ارتباط با یک محصول یا سرویس در سرتاسر چرخه حیات مورد بررسی قرار دهد.این تکنیک می تواند در مدیریت مواد زاید برای ارزیابی پایداری زیست محیطی اعمال گردد. در همان زمان، یک ارزیابی اقتصادی موازی می تواند پایداری اقتصادی سیستم های مدیریت مواد زائد را تعیین نماید.