سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده باطبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
سمیه احمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
رقیه باطبی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
نرجس داداشی زاده مرزونی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

موضوع اصلی امنیت مواد غذایی چگونگی مصرف غذا برای حفظ سلامت است. از طرف دیگر، امروزه مصرف کنندگان نسبت به موادغذائی حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند و انتظارات بالاتری در زمینه کیفیت وسلامت موادغذائی دارند. بنابراین اعمال یک سیستم مدیریت پیشگیرانه که توانائی کنترل خطرات میکروبی، شیمیائی و فیزیکی را در موادغذائی داشته باشد، ضروری به نظر می رسد. رعایت استاندارهای بهداشتی موجب کاهش و به حداقل رساندن آلودگی های مواد غذایی می شود و برای مصرف مواد غذایی اطمینان لازم را به وجود می آورد که نتیجه ی آن استفاده ی آزدانه و فارغ از هرگونه میکروارگانیسم بیماری زای احتمالی خواهد بود. مدت زیادی است که HACCP در صنایع غذایی مطرح شده است در استاندارد ISO 2200: ایمنی مواد غذایی به مفهوم آن است که هنگامی که مواد غذائی بر طبق مصرف مورد نظر تهیه و یا خورده می شود، آسیبی به مصرف کننده نخواهد رساند این سیستم با هدف ایمن سازی فرآیندهای تولید مواد غذایی و پیشگیری از بروز حوادث ناشی از مشکلات بهداشتی مواد غذایی در سازمانها مستقر می شود سیستم HACCP روندی را در پیش می گیرد که بر اساس آن مخاطرات کاهش یافته یا به طور کلی حذف می شوند . در حالی که HACCP به صورت گسترده از سوی صنعت تولید مواد غذایی به کار گرفته شده است، نگرانی هایی در خصوص به کارگیری آن از سوی سازمان های کوچک فعال در زمینه ی مواد غذایی وجود دارد. البته موانعی برای پیاده سازی این سیستم در سازمان های کوچک وجود دارد که عبارتند از: فقدان مهارت و تخصص، نبود الزامات قانونی، محدودیت های مالی و نگرش ها