سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد خرمایی – استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
شهریار خالدی – دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا دهقان – عضو هیأت علمی بخش مهندسی IT ، مجتمع آموزش عالی کازرون
سید مسعود طباطبایی – مجتمع آموزش عالی کازرون

چکیده:

جزیره قشم با بر خورداری از جاذبه های طبیعی و مکان های گردشگری منحصر به فرد مجموعه ای کم نظیر از اکوتوریسم را در جنوب ایران ایجاد کرده است. جهت پیشبرد اکوتوریسم این منطقه لازم است از روش های منسجم، کنترل شده و برنامه ریزی های مؤثر با تکیه بر فناوری های نوین استفاده گردد. گردشگری الکترونیکی ابزار مفیدی است که با استفاده از فناوری اطلاعات منجر به بروز تحولات شگرفی در صنعت گردشگری شده و این روند موجب توجه خاص برنام هریزان صنعت گردشگری به اهمیت کارایی ابزارهای الکترونیکی مبتنی بر فناوری اطلاعات گردیده است. وب سایت های گردشگری با انتشار اطلاعات مقاصد سفر، روشی مؤثر جهت جذب گردشگران به شمار می آیند. از این رو استفاده از روش های نوین گردشگری الکترونیکی راهکاری مناسب است که می تواند نقش مؤثری در جذب گردشگران و توسعه اکوتوریسم جزیره قشم ایفا نماید. در این پژوهش ضمن اشاره به اهمیت گردشگری الکترونیکی، توسط رو شهای آماری نگرش بازدید کنندگان یک وب سایت گردشگری از جاذبه های جزیره قشم مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اهمیت اکوتوریسم قشم با تمرکز بر جنگل های حرا تأثیر به کارگیری وب سای تها در جذب گردشگران به اماکن طبیعی قشم مطالعه گردیده است.