سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم قاسمی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله ضمن تبیین نقش و اهمیت استفاده از بیوگاز در مناطق روستایی کشور، به امکان سنجی و ارزیابی جنبه های اقتصادی استفاده از آن از نظر کمی و کیفی در مناطق روستایی کوهستانی پرداخته و نهایتاً این سوخت را به عنوان بهترین و بخردانه ترین گزینه در برخی مناطق روستایی و مزارع کشاورزی کشور معرفی می نمائیم. منطقه مورد مطالعه منطبق بر منطقه جغرافیایی شهرستان مشهد است که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ دارای ۱۳ دهستان و ۴۱۳ آبادی دارای سکنه می باشد که از این تعداد ۹۳ سکونتگاه روستایی در مناطق کوهستانی و ۱۷۷ سکونتگاه در مناطق دشتی شهرستان مستقر می باشند، پس از تقسیم سکونتگاهها به طبقات جمعیتی کوچک، متوسط و بزرگ، ضمن تاکید بر لزوم حفظ منابع طبیعی در عرصه های مختلف روستایی کشور- خصوصاً عرصه های کوهستانی، در راستای دستیابی به توسعه پایدار، نیز دشواری سوخت رسانی به سکونتگاههای کوهستانی دور دست، استفاده از بیوگاز با توجه به ساد گی و هزینه کم در نواحی روستایی کوهستانی – خصوصاً روستاهایی که در طبقات جمعیتی کوچک قرار دارند- پیشنهاد می گردد.