سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا واسعی کاشانی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدکاشان
محمدمهدی طرفدار – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدکاشان
سعید بهنیا – هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدکاشان

چکیده:

یکی از مهمترین چالشها در پروژههای عمرانی، علاوه بر طراحی و اجرای آنها، کنترل ایمنی و حصول اطمینان در مورد رفتار سازه در دوران ساختمان و بهرهبرداری است. در پروژههای ساخت سدهای سنگریزهای و خاکی نیز به دلیل اهمیت سازه، کنترل ایمنی و پایداری آن ضرورت بیشتری مییابد . برای دستیابی به این مهم نصب ابزار دقیق و نگهداری آنها بعنوان یکی از روشهای کاربردی و مرسوم در صنعت سدسازی شناخته شده است. در این مقاله دلایل اصلی لزوم استفاده از ابزار دقیق و پارامترهای مورد نیاز جهت اندازهگیری در سدهای خاکی و سنگریزهای و محل نصب آنها بیان شده است