سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید شاه حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

پیشرفتهای عمرانی و اقتصادیدرهرکشور مستلزم سرمایه گزاریهای عظیم است لیکن ترس ازدست رفتن سرمایه به دلیل خطراتی که بالقوه درکمین است مانع از سرمایه گذاری درپروژههای ملی میگردد بیمه های مهندسی دقیقا برای رفع این نگرانی طراحی گردیده و هدف اصلی آن ارائه تامینی جامع و کافی برای سرمایه گزاران است برنامه های بیمه ای کنترل شده موثرترین مکانیزم کنترل ریسک درطراح های عمرانی می باشد با یک برنامه بیمه ای کنترل شده سودکارفرما طراح مدیرساخت پیمانکار و مشاورین توسط یک نظم بیمه ای پوشش داده می شود. بیمه های مهندسی با رشته های جدید بیمه ای تکامل پیدا کرده و اختراعات و توسعه تکنولوژی و صنعت گام به گام وضعیت بیمه های مهندسی را بهبود می بخشد.