سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسلم سروستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
احمدرضا عمانی – دکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
آزاده نوراله نوری وندی – دکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمد کردانی – کارشناس مسئول مدیریت طرحهای مشارکت مردمی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

آب از اساسی ترین و مهمترین فاکتورهای توسعه پایدار و توسعه کشاورزی می باشد. محدودیت منابع آب واهمیت بهره وری در کشاورزی، مدیریت و رویکرد های نوین در راستای مشارکت بهره برداران در طرحهای عمرانیو ساماندهی فعالیتهای آنان در قالب تشکل های آب بران منابع آب را می طلبد. با توجه به راندمان بسیار پایین آب در بخش کشاورزی و آبیاری، ایجاد شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی گام بزرگی در جهت استفاده بهینه ازآب در کشور است. از آنجایی که احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی نیاز به منابع مالی فراوانی دارد بنابراین به منظور کمک به دولت در تامین منابع مالی و سرعت بخشیدن به احداث شبکه های مدرن علاوه بر استفاده ازبودجه های عمرانی ، مشارکت کشاورزان از طریق سیستم بانکی طی برنامه های توسعه کشور امری ضروری به نظرمی رسد. مشارکت های مردمی مهمترین وسیله برای تحقق سیاستها و برنامه های مهم اقتصادی و اجتماعی کشور به حساب می آید. مواد قانونی در برنامه های توسعه، گامی در این جهت است که هدف از آن مشارکت مردم درطرح های توسعه منابع آب به ویژه احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و نیز بهره برداری از پتانسیل مشارکتی کشاورزان در اجرا و بهره برداری و نگهداری از این طرحها است. با مشارکت مردم در طرحها نه تنها مقاومت ومخالفتهای مردمی در پروژه ها حذف می گردد بلکه توان اجرایی و اقتصادی آنان نیز در اختیار پروژه قرار خواهد گرفت. همچنین بهره برداران با احساس مالکیت بر طرحها ، مسئولیت پذیری و نگهداری بهینه از تاسیسات ایجاد شده، افزایش خواهد یافت. مشارکت کشاورزان نباید تنها جنبه کمکهای مالی داشته باشد بلکه باید درکلیه مراحلبرنامه ریزی، اجراء و بهره برداری از شبکه ها نیز مشارکت داشته باشند. بنابراین با مشارکت کشاورزان در مدیریتآبیاری و استفاده از دانش بومی منطقه، می توان گامی مؤثر درجهت شکوفایی کشاورزی و توسعه پایدار برداشت