سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا گروه ای ها – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری
سمیراسادات کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهر یزی شهری

چکیده:

مدیریت ساخت و سازها توجه به چگونگی اجرای طراحهای شهری و درنظر گرفتن منظر حاصل شده از اجرای پروژه ها از جمله مواردی است که می تواند درتوسعه پایدار شهرها موثر افتد و تاثیرات شایانی را در آینده شهرها داشته و منظری زیبا و یا نازیبا در شهرهایمان خلق نماید افزایش ونیاز به ساخت و ساز بیشتر در اکثر شهرهای کشور امری غیرقابل اجتناب می باشدعلی الخصوص شهرقزوین که نمونه موردی منتخب این پژوهش است ازجمله شهرهایی است که امروزه مورد هجوم انواع طرح و پروژه های ساخت و ساز قرارگرفته و منظر این شهر تاریخی به شدت در تغییر و تلاطم توسط این پروژه ها می باشد و چنانچه اجرا و پیاده سازی چنین پروژه هایی بدون توجه به اثرات جانبی آنان صورت پذیرد و تاثیرات اجتماعی طرح ها نادیده انگاشته شود درآینده ای نه چندان دور معضلات بسیاری گریبان گیر شهر شده و امر مدیریت شهری با مشکلاتی چند مواجه خواهد شد بنابراین دراین مقاله با تمرکز بردو پروژه بلندمرتبه در حال اجرا به بیان مسئله و لزوم توجه جدی به امر مدیریت پروژه ها سیما و منظر و اثرات آنها برتوسعه پایدار شهرها پرداخته و راه کارهایی را نیز دراین زمینه ارایه میدهد.