سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه السادات شرفی – دانشجوی کارشناس ارشد
نجم الدین مرتضوی – استادیار دانشگاه زنجان
سیاوش عبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

بررسی سخنان مقام معظم رهبری درسالهای اخیر بیانگر این موضو عبوده است مهمترین راه رسیدن به اهداف اقتصادی تعیین شده دربرنامه بیست ساله کشور استفاده از نیروی جوان حمایت ازکارافرینی بعنوان محرک اقتصادی و اولویت دادن به توسعه امور زیربنایی درکشور میباشد دراین میان توسعه باغبانی با کمک نیروی جوان و خلاق می تواند هم دررسیدن کشور به یک توسعه پایدار قدم بردارد و ازطرفی وابستگی های اقتصادی کشور را بهنفت کاهش دهد متاسفانه علیرغم گسترش روزافزون دانشکده های باغبانی و رشته باغبانی درکشور هنوز باغبانی ایران از نظر توسعه هنوز به جایگاه شایسته خود نرسیده است و این امر بالاخص درعدم بکارگیری فارغ التحصیلان باغبانی درعلوم مرتبط بیش از پیش مشهود است و تا دررسیدن به اهداف سال جهاد اقتصادی فاصله زیادی دارد ما درانی مطالعه تحلیلی که به روش کتابخانه ای درسال ۹۰ صورت گرفته است به بررسی و راه کارهای رسیدن با هداف سال جهاد اقتصادی با درنظر گرفتن موضوع آموزش کارآفرینی به فارغ التحصیلان رشته های باغبانی پرداخته ایم