سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه پورولی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – دانشیارگروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محسن رضایی – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سد سرداب در موقعیت جغرافیایی ۳۰ ، ۳ و ۵۰ درجه طول شرقی و ۵۵ و۴۸ و۳۲ درجه عرض شمالی شهرستان فریدونشهر در استان اصفهان قرار دارد و از نظر زمینشناسی در لبه جنوب غربی زون سنندج-سیرجان واقع شده است که دارای سنگهایی از جنس ماسه سنگ و آهک مارنی و لایه های نازک رسی- ماسه ای می باشد. مهمترین چشمه لرزه زا، نسبت به ساختگاه، گسل جوان زاگرس می باشد که جدا کننده زون سنندج-سیرجان از زاگرس است و از فاصله ۲۰ کیلومتری محور سد عبور می کند. مکانیسم زمینلرزهها در گستره مورد مطالعه در سازگاری با روندهای ساختاری از گونه ساز وکار فشاری بوده و دارای راستای شمال غرب-جنوب شرق میباشد. در این مقاله براساس مطالعه چشمه های لرزه زا و بررسی پیشینه لرزه خیزی، پارامترهای لرزه خیزی منطقه در گسترهی ۲۰۰ کیلومتری تعیین شده و مورد بررسی قرار گرفته که پارامترهای لازم جهت طراحی سد از این مطالعات به دست آمده است.