سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم السادات موسوی لر – کارشناس ارشد معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد نور
علی اصغرزاده – دکترای معماری ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور

چکیده:

دیدگاه های روانشناسی از جمله مبانی تاثیر گذار بر رویکردهای معماری در عصر حاضر به شمار می رود. ردپای نوعی بینش زیبا شناختی مبتنی بر لذت گرایی را که ریشه های آن تا یونان کلاسیک قابل بازکاوی است، در حوزه هنر و معماری می توان جستجو کرد. نشانه شناسی و نمادگرایی از جمله مفاهیم مرتبط با ناخودآگاه انسان است که در صورت خوانش صحیح و با حساس کردن ذهن مخاطب احساس تعلق و امنیت روانی را در انسان تقویت می کند. در این پژوهش با خوانش نظریه های فروید و یونگ در باب لذت گرایی و ناخودآگاه به بررسی تاثیر کیفیت فضاهای معماری جهت ایجاداحساس لذت در انسانها می پردازیم.