مقاله لخته های متعدد متحرک در دهلیز و بطن راست به دنبال تعبیه پیس میکر موقت: گزارش یک مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۱۵ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: لخته های متعدد متحرک در دهلیز و بطن راست به دنبال تعبیه پیس میکر موقت: گزارش یک مورد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبوز ورید عمقی
مقاله ترومبو امبولی ریوی
مقاله پیس میکرموقت
مقاله آنتی کواگولیشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نباتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: طبیبان ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقیان شوکت
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیس میکر موقت معمولا در شرایط اورژانسی مورد استفاده قرار می گیرد و تعبیه ان عوارضی نیز به دنبال دارد که از جمله عوارض نادر ان ترومبوز وریدی و امبولی ریوی است. بیمار معرفی شده مردی ۷۳ ساله بود که به علت بلوک کامل قلبی برای وی پیس میکر موقت از طریق ورید فمورال راست تعبیه گردید و به دنبال ان دچار ترومبوز عمقی ورید فمورال راست شد. در اکوکاردیوگرافی انجام شده پس از تعبیه پیس میکر دایم به هنگام خروج سیم پیس میکر موقت، لخته های متحرک در دهلیز و بطن راست مشاهده گردید و ترومبو امبولی ریوی قریب الوقوع به نظر می رسید؛ با وجود کانتراندیکاسیون ترمبولیتیک به علت برش جراحی ناشی از تعبیه پیس میکر دایم و نیز باز بودن سوراخ بیضی با تشخیص سریع و درمان به موقع با آنتی کواگولان و بدون نیاز به جراحی، بیمار از امبولی وسیع ریه و مرگ نجات یافت.