سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد شکرالهی گاوزن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
مهرداد احمدی کمرپشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
مصطفی حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA
احمد رستمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد برق

چکیده:

از شاخصهای مهم در ارزیابی و ملاحظات اقتصادی در سیستمهای قدرت شاخص انرژی تامین نشده است مفهوم اصلی این شاخص مبتنی بر زیانی است که به سیستم به دلیل عدم امکان فروش انرژی الکتریکی ناشی از خرابی شبکه وارد شده و یا خسارتی است که مصرف کننده به دلیل قطع تغذیه متحمل خواهد شد بدیهی است که این شاخص می تواند بطور ملموس تری مفهوم قابلیت اطمینان در سیستم توزیع را نمایش دهد اما یکی از مشکلات اساسیدر مطالعات قابلیت اطمینان سیستم های توزیع در دسترس نبودن آمار کافی می باشد بنابراین تخمین پارامترهای ورودی قابلیت اطمینان برپایه اطلاعات در دسترس تخمینی غیرواقعی خواهد بود که منجر به محاسبه غیرقطعی و غیرواقعی از شاخصهای قابلیت اطمینان می شود منطق فازی یک روش معمول جهت درنظر گرفتن این عدم قطعیت ها در پارامترهای مهندسی می باشد