سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد حمیدزاده – عضو هیات علمی،موسسه آموزش عالی سجاد،مشهد،ایران
رضا منصفی – استادیار،گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله برای زمان بندی بار محاسباتی تقسیم پذیر با درنظر گرفتن توام بازگشت نتایج و محدودیت حافظه یک مدل ریاضی و حل آن ارایه شده است یکی از اهداف زمان بندی دراین گونه سیستم ها کمینه سازی زمان کل پاسخ ا ست تاکنون الگوریتمی معین با پیچیدگی زمانی چند جمله ای که بتواند درت مام حالت ها جواب بهینه را تولید کند برای این منظور ارایه نشده است این مساله مانند مسائل ترکیباتی پیچیده به نظر می رسد و راه حلهای موجود برای آن راه حل های ابتکاری است درای نمقاله مدل پیشنهادی با استفاده از روش توابع پرکننده و انشعاب و تحدید حل شده است با انجام شبیه سازی و مقایسه نتایج مشاهده میشود کها ین راه حل ها درمقایسه با سایر روشهای موجود جوابهای بهتری تولید می کنند درمیان روشهای موجود الگوریتم پیشنهادی از میانگین کل درصد خطای نسبی کمتری برخوردار است.