سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا روشن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه گروه عمران ابرکوه ایران
حسن درخشان – عضو هیات علمی دانشگاه زابل دانشکده مهندسی استادیار گروه عمران زابل ایران

چکیده:

غیرخطی بودن اندرکنش خاک و سازه ناشی از غیرخطی بودن مصالح خاک و سازه و غیرخطی بودن هندسی ناشی از حرکات نظیر جدایی، لغزش، و غیره می باشد . در این تحقیق تحلیل اندرکنش خاک و سازه در تحلیل و طراحی سازه ها بر روی یک ساختمان بتن آرمه با و بدون در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه مدلسازی شد و نتایج دو حالت مختلف مورد کنکاش قرار گرفت و اثرات این پدیده بر روی زمان تناوب مدهای سازه، موجود در اعضا مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان د اد که در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه باعث افزایش زمان تناوب سازه می گردد که مقادیر مربوطه بصورت عددی بدست آمده اند.