سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا آتبه کار – کارشناس ارشد MBA، مسئول اجرای تغییرات مهندسی گروه صنعتی ایران خودرو

چکیده:

در فضای رقابتی و فعالیتهای کسب و کار کنونی، خطوطی که به طور سنتی بین سازمانها، وظایف و امور تجاری و بازرگانی ترسیم میشد در حال محو شدن است و سازمانها و موسسات مجزا به لحاظ حقوقی، برای رفع موانع رقابتی با یکدیگر همکاری میکنند. امروزه، یکی از مهمترین کلیدهای بهبود زنجیرههای تامین برای رسیدن به کلاس جهانی، مدیریت زنجیره تامین به صورت یکپارچه و استفاده از فناوری اطلاعات است. هرجا که این نگرش یکپارچه به کار رفته، صرفهجوییهای اقتصادی و افزایش کارایی زیادی حاصل شده است. بطوریکه با همان فعالیتهای گذشته، منافع زیادی به مشتریان رسیده است از طرفی با شکل گیری خوشه بندی صنعتی و توجه به بازده های ناشی از مقیاس، لجستیک یکپارچه برای بوجود آمدن مزیت رقابتی و موفقیت در رشد اقتصادی و توسعه صادراتی در فضای بین الملل، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. خوشه سازی صنعتی امروزه تقریبا در کلیه کشورهای جهان دنبال می گردد. در ایران نیز گرایش به بحث خوشه های صنعتی در محافل علمی و تصمیم گیری و نیز برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر ضمن معرفی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین یکپارچه و استفاده آن در خوشه های صنعتی برای بالا بردن توانمندی های آنها در کسب مزیت رقابتی و توان صادراتی، پیشنهادی را برای ایجاد لجستیک یکپارچه (۳PL) در صنعت ارائه می کند.