سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

کاظم فرامرزیان –

چکیده:

مستندذیل خلاصه بازدید و بهینه کاوی از یک شرکت خودروسازی ژاپنی و سایت بسته بندی این شرکت بوده که صرفا مسائل لجستیکی این شرکت بصورتی که بتوان از الگوهای این شرکت درشرکت های خودروسازی درایران استفاده کرد بنچ مارک شده است با توجه به اینکه حرکت به سوی تولید بهنگام و اجرای تولید ناب شعار تمام صنایع و بخصوص صنایع خودروسازی بوده و ازطرفی لجستیک اجرا شده درشرکت مذکور نمونه اینه چندان کامل ولی بسیار بهتر از آنچه درشرکت های خودروسازی کشورمان ایران می باشد لازم بود نقاط قوت این شرکت درزمینه لجستیک مشخص و به عنوان یک مستند دراختیار هموطنان و خصوصا دست اندرکاران صنعت خودروسازی و قطعه سازی قرارگرفته و تا با ایده گرفتن از این الگوها زمینه ساز اجرای موثر تولید ناب درایران و حضور فعال دربازارهای جهانی باشیم.