سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوشین کیهان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت لجستیک، دانشگاه بوروس
مینا کیهان – مسئول زیباسازی ناحیه ۵ منطقه ۵ شهرداری تهران

چکیده:

افزایش مخاطرات ناشی از اثرات زیست محیطی بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از فعالان در زنجیره عرضه را به فکر واداشته است تا راهکارهای پایداری جهت بهبود عملکرد خود در ارائه محصولاتی سازگار و دوستدار محیط زیست بیابند. کربن فوت پرینت میتواند یکی از راهکارهای اثربخش در این راستا قلمداد شود. اولین گام در این زمینه ارائه مقیاس و عملگر مناسب جهت اندازه گیری کربن فوت پرینت میباشد. امروزه مباحثی نظیر برگشت کالا از مشتری به تولید کننده با استفاده از واسطه هایی مانند خرده فروشان و توزیع کنندگان در زنجیره عرضه مطرح می باشد، که این امر به خودی خود سهم قابل توجهی در کاهش تولید گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن و متان دارد. چه بسا این نکته که تاثیر استفاده از مواد مستعمل به عنوان ماده اولیه در زنجیره عرضه در کاهش کربن فوت پرینت به مراتب بیشتر از تاثیر کالاهای برگشتی به مبدا تولیدی میباشد، کمتر بررسی شده است و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. لجستیک معکوس در صدد است تا با استفاده از مفهوم برگشت کالاها به مبدا تولیدی خود، اثرات ناشی از کمبود منابع تجدید ناپذیر و همچنین کربن فوت پرینت را کاهش دهد. نهادهای دولتی متولی امور زیست محیطی مانند شهرداریها گامهای موثری در این حیطه برداشته اند که از مهمترین آن میتوان به فرهنگ سازی در زمینه مدیریت پسماندها اشاره نمود. این مقاله به عنوان یکی از راهکارهای اساسی کاهش کربن فوت پرینت ایده لجستیک معکوس را ارائه میکند. همچنین نقش شهرداریها در مدیریت پسماند و به عنوان رابط میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان و لذا یکی از فعالان در زنجیره عرضه را بررسی میکند.