سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه درگه – دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی برق
حسین نظام آبادی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدیه سلیمانی باغشاه –

چکیده:

در این مقاله روشی برای آشکارسازی لبه، مبتنی بر الگوریتم جستجوی گرانشی ارائه شده است. به منظور سازگار شدن الگوریتم جستجوی گرانشی با مسئله ی لبه یابی، تغییراتی در الگوریتم ایجاد شده است. به منظور یافتن پیکسل های لبه در تصویر تعدادی عاملجستجوگر از نوع جرم تصویر را جستجو میکنند. در روش پیشنهادی فضای مسئله به صورت ناپیوسته در نظر گرفته شده است، مقادیر مناسب برای پارامترهای مسئله با انجام تعداد زیادی آزمایش بر روی تصاویر گوناگون به دست آمده است. کارآیی این روش با توجه به تعداد پارامترهای کم، همچنین عملکرد مناسب الگوریتم، در آزمایشها تأیید شده است