سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن کیهانی – دانشگاه صنعتی شاهرود / دانشکده مهندسی مکانیک
اسماعیل خواجه – دانشگاه صنعتی شاهرود / دانشکده مهندسی مکانیک
میثم سعدی – دانشگاه صنعتی شاهرود / دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

یک حل تشابهی برای جریانهای لایه مرزی انتقال حرارت جابجایی آزاد از سطوح عمودی و افقی در مجاورت محیط متخلخل اشباع، در حالی که حرارت محلی متناسب باqp است، ارائه می گرددq مای بی بعد محلی و(فرمول در متن مقاله )در نظر گرفته میشود. در هر حالت دمای صفحه به صورت توانی نسبت به فاصله از لبه پیشرو تغییر کرده و تخمین دارسی-بوزینسک برای محاسبه نیرویشناوری لحاظ میگردد. معادلات تشابهی حاصل به صورت عددی حل شده و ضخامت لایههای مرزی گرمایی، سرعت، پروفایل های دمای بی بعد، سرعت بی بعد و عدد ناسلت در حالتهای مختلف ارائهمیگردد.