سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا امیرحاجلو – کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

این تحقیق باهدف معرفی و شناساندن بندر لافت واقع در جزیره قشم و همچنین جنگل های دریایی حرا، به عنوان قطب ناشناخته گردشگری (اکوتوریسم) به انجام رسیده و طی آن به خصوصیات بارز هر کدام و تأثیرات آنها بر هم پرداخته شده است.در این میان به معیارهای ارزیابی نیز توجه شده و اهمیت نقش بندر لافت در توسعه مدنظر بوده است. روش کار در این تحقیق، تلفیقی از روشهای کتابخانه ای و مشاهده و مصاحبه (میدانی) و بهره برداری از کارهای عملی و تئوری انجام شده در این زمینه با ذکر مأخذ بوده تا بتواند مورد استفاده محققین، پژوهشگران، دانشجویان و سازمانهای مختلف و همچنین گردشگران داخلی و خارجی واقع گردد