مقاله کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپی لفت
مقاله حقوق مالکیت ادبی و هنری
مقاله حق انحصاری
مقاله اصلاح
مقاله توزیع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبا سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سالها است که حقوق مالکیت ادبی و هنری در مسیر پیشرفت علم و فرهنگ ملی، حیاتی و اساسی تلقی می شود و در این راستا، مولفین و هنرمندان بر کرسی با شکوهی تکیه می زنند که همگان را وامدار رخصت خود می کنند؛ اما اکنون، حرکت پر شتاب علم، جریان انحصاری حقوق را تحت الشعاع قرار داده است و در این راستا، قراردادهایی به منصه ظهور رسیده اند که با تغییر شگرف مسیر حقوق مالکیت ادبی و هنری، همچون نقابی بر سیمای آن می نشینند. این تغییرات در مسیر موارنه جامعه و مالکان آثار شکل گرفته و جولانگاهی بس گسترده یافته است. این مقاله تلاش خواهد کرد ضمن مطالعه این جریان جدید، به واکاوی آن مبادرت و پیشنهادات مقتضی را ارائه کند.