مقاله کیفیت سود و بازده سهام شرکت های بورسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۲۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: کیفیت سود و بازده سهام شرکت های بورسی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت سود
مقاله اقلام تعهدی
مقاله جریان های نقدی عملیاتی
مقاله اجزای اختیاری و غیراختیاری اقلام تعهدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: مینویی مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ابریشم چی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله نقش اقلام تعهدی در تشریح کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است و رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی سهام مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل ۱۰۹ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۳ است. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک شده است. برای تعیین رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می گیرد. به عبارت دیگر بین بازده شرکت هایی که اقلام تعهدی آن ها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد.