مقاله کله سیستیت ناشی از انگل های کرمی صفراوی: گزارش سه مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: کله سیستیت ناشی از انگل های کرمی صفراوی: گزارش سه مورد
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسکاریس لومبریکوئیدس
مقاله تینیا ساژیناتا
مقاله فاسیولا هپاتیکا
مقاله کله سیستیت
مقاله کله سیستکتومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وجدانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فوائدی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عفونت های انگلی کرمی در مناطق اب هوایی گرمسیری و نیمه گرمسیری شایع است؛ ولی مواردی از این انگل ها باعث گرفتاری غیرمعمول ارگان های بدن می شوند. ضایعات و تغییرات التهابی و فیبروزی خارجی و مخاطی کیسه و مجاری صفراوی به عفونت های انگلی منجر به کله سیستیت مزمن و یا حاد می گردد. در این گزارش سه مورد غیرمعمول کرم های انگلی از بیماران مبتلا به کله سیستیت در بیمارستان طالقانی کرمانشاه مجزا گردید. انگل ها از لحاظ ماکروسکوپی و مقاطع تهیه شده و رنگ امیزی با میکروسکوپ نوری تشخیص داده شدند. کرم بالغ آسکاریس لومبریکوئیدس، بند بارور تنیا ساژیناتا و کرم بالغ فاسیولا هپاتیکا از کیسه و مجرای صفراوی بیماران مجزا شد. به علت تغییرات پاتولوژیک و انسداد مجاری صفرای و نیز التهاب کیسه صفراوی عمل جراحی کله سیستکتومی برای بیماران انجام شد.