مقاله کتابخانه های ملی ایران، کانادا، استرالیا: گذشته و حال در پرتو مقایسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۱۵۰ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: کتابخانه های ملی ایران، کانادا، استرالیا: گذشته و حال در پرتو مقایسه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعه تطبیقی
مقاله سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مقاله کتابخانه و آرشیو کانادا
مقاله کتابخانه ملی استرالیا
مقاله کتابخانه های ملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری مطلق محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: افشار ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی فریبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با مقایسه گذشته و حال کتابخانه های ملی کانادا و استرالیا با کتابخانه ملی ایران، این مقاله فهمی انتقادی از روند توسعه و برنامه های سازمان اخیر به دست می دهد و به برنامه ریزی بهتر برای آینده کمک می کند.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. برای جمع آوری داده ها از چک لیست کتابداری تطبیقی استفاده شده است و با کنار هم گذاشتن این داده ها، سه سازمان از جنبه های کلی نظیر جایگاه، ساختار، مدیریت و خدمات و برنامه ها مقایسه شدند.
یافته ها: کتابخانه و آرشیو ملی کانادا با داشتن امتیازاتی نظیر برنامه ریزی دقیق، گستره حمایت از خدمات کتابخانه ها، نحوه حراست از میراث ملی، هماهنگی با خدمات آرشیوی و نیز تلاش برای تشویق مردم در استفاده از اطلاعات برای توسعه ملی، از دو سازمان دیگر موفق تر است.
نتیجه گیری: برای بهبود شرایط کتابخانه ملی ایران، پیشنهاداتی چون بازبینی اساسنامه، تجدیدنظر در مدیریت، بازنگری نحوه ادغام کتابخانه ملی و اسناد ملی و تجدیدنظر در روش برنامه ریزی توصیه شده است.