مقاله کاهش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳۸۹-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در حکیم از صفحه ۳۳۰ تا ۳۳۸ منتشر شده است.
نام: کاهش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳۸۹-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل خطر بیماری های غیرواگیر
مقاله سلامت در محیط کار
مقاله سبک زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: گویا محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری فیض اله
جناب آقای / سرکار خانم: لقایی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در حال حاضر بیماری های قلبی و عروقی مهم ترین علل مرگ ومیر و ناتوانی در دنیا می باشند. علت بسیاری از بیماری های غیرواگیر تغییر در شیوه زندگی،کم تحرکی، تغذیه نامناسب، و مصرف دخانیات می باشد. این بیماری ها به علت پنهان بودن علایم، به موقع شناسایی نمی شوند یا زمانی تحت درمان قرار می گیرند که فرد در مرحله نمایان شدن عوارض قرار دارد. هدف از اجرای این طرح کاهش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۶ می باشد.
روش کار: این مطالعه بر اساس رویکرد سازمان جهانی بهداشت طراحی شد تا عوامل خطر بیماری های غیرواگیر را در کارکنان مورد ارزیابی قرار دهد. در این مطالعه که در دو مرحله قبل و بعد از مداخله انجام شد، تمامی کارکنان معاونت بهداشتی از نظر پرفشاری خون، دیابت، اختلالات چربی خون، چاقی، کم تحرکی و … از طریق پرسشنامه STEP WISE سازمان جهانی بهداشت بررسی شدند. داده ها قبل و بعد از مداخله در محیط رایانه وارد و به کمک نرم افزار SPSS آنالیز شدند.
یافته ها: ۱۹٫۸% از کارکنان مرکز بهداشت استان قبل از مداخله چاق بودند که این میزان بعد از مداخله به ۱۴٫۴% کاهش یافت. ۱۲٫۱% از کارکنان مرکز بهداشت استان، قبل از مداخله مبتلا به پرفشاری خون بودند که بعد از مداخله این میزان به ۴٫۴% کاهش پیدا کرد. ۱۱٫۱% افراد قبل از مداخله دارای قند خون مساوی و بیشتر از ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر (دیابتی) بودند که بعد از مداخله این درصد به ۱٫۲% کاهش یافت. ۸۳٫۵% از کارکنان قبل از مداخله دارای ۳ -۱ عامل خطر بودند که بعد از مداخله این رقم به ۷۰% کاهش یافت.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر،حاکی از الگوی تغذیه نامناسب، کم تحرکی، مصرف دخانیات، اختلالات چربی خون، پرفشاری خون و دیابت در کارکنان معاونت بهداشتی بود که بعد از انجام مداخلات مناسب، این عوامل خطر در جامعه مورد مطالعه کاهش یافت. این امر نشانه تاثیرگذار بودن مداخلات در محیط کار و ضرورت تدوین برنامه ملی در جهت ارتقای سلامت کارکنان در محیط های کاری می باشد.