مقاله کاهش تحمل به تنش اکسیداسیون نوری با افزایش سن برگ آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: کاهش تحمل به تنش اکسیداسیون نوری با افزایش سن برگ آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله اکسیداسیون نوری
مقاله سن برگ
مقاله شدت نور
مقاله مکانیسم های دفاعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: وحدتی راد امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی الگوی رفتاری تحمل به تنش اکسیداسیون نوری با افزایش سن برگ، بذرهای آفتابگردان در مزرعه کشت شدند. در مرحله گرده افشانی، برگ های موجود در بوته های آفتابگردان به سه گروه جوان، میان سال و مسن تقسیم شد تا تغییرات توان دفاعی سلول با افزایش سن برگ، به همراه مدل سازی شدت های مختلف نور و تاثیر آن بر اکسیداسیون نوری مواد زیستی در سنین مختلف برگ بررسی شود. نتایج حاصل نشان داد که با وجود کاهش نیافتن محتوای کلروفیل در برگ ها با افزایش سن، میزان پروتئین کل و شاخص پایداری غشا کاهش یافته است. علاوه بر آن، میزان پراکسیداسیون لیپیدی و پراکسید هیدروژن نیز با افزایش سن در برگ ها به طور معنی داری افزایش یافت. این در حالی بود که میزان فعالیت آنزیم های جمع آوری کننده پراکسید هیدروژن و گلوتاتیون-S ترانسفراز در برگ های مسن نسبت به جوان ترها افزایش یافته است. این نتایج نشان می دهند که با افزایش سن برگ توان دفاعی سلول کاهش یافته، میزان تولید اکسیدان ها بیش از جمع آوری آنهاست. نتایج حاصل از مدل سازی شدت های مختلف نور نیز نشان داد که به هنگام قرار گرفتن در شدت های بالای نور، میزان تولید پراکسید هیدروژن در برگ های مسن بسیار افزایش می یابد. این در حالی است که فعالیت آنزیم های جمع آوری کننده آن و آنزیم گلوتاتیون -Sترانسفراز در مقایسه با شدت های نور کم کاهش یافته است. برآیند این عوامل باعث شد تا در برگ های مسن شدت نور بالا به اکسیده شدن کلروفیل و کاهش آن منجر شود. بنابراین، نتایج حاصل نشان می دهند که در شدت های بالای نور به علت کاهش توان دفاعی سلول، تنش اکسیداسیون شدیدتری در برگ های مسن نسبت به برگ های جوان اتفاق می افتد.