مقاله کانی شناسی و شیمی کانی سرپانتینیت ها و متالیستونیت های افیولیت بیاضه (شمال شرق استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۷۲۹ تا ۷۴۲ منتشر شده است.
نام: کانی شناسی و شیمی کانی سرپانتینیت ها و متالیستونیت های افیولیت بیاضه (شمال شرق استان اصفهان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افیولیت
مقاله کروم اسپینل
مقاله متالیستونیت
مقاله ایران مرکزی
مقاله بیاضه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصوحیان نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی قدرت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افیولیت بیاضه به سن احتمالی پالئوزوئیک در راستای گسل بیاضه رخنمون داشته و در حاشیه شرقی بلوک یزد (ایران مرکزی) واقع شده است. در بررسی های صحرایی این افیولیت شامل پریدوتیت های سرپانتینی شده، متاگابرو، دایک های اولترابازی دگرگون شده، متاپیکریت، سرپانتینیت و متالیستونیت است. گسترش فرایند سرپانتینی شدن در پریدوتیت های گوشته بیاضه، موجب تغییر پریدوتیت ها به پریدوتیت های سرپانتینی شده و نیز سرپانتینیت، گردیده است. تبدیل تدریجی سرپانتینیت به متالیستونیت در بررسی های صحرایی قابل مشاهده است. بررسی های صحرایی و میکروسکوپی نشان می دهد که متالیستونیت های افیولیت بیاضه، در اثر دگرگونی ناحیه ای از لیستونیت های قدیمی ایجاد شده اند. پس از تشکیل لیستونیت های قدیمی، رخداد دگرگونی ناحیه ای موجب تغییر لیستونیت های کربناتی به متالیستونیت های کربناتی و لیستونیت های سیلیسی-کربناتی به متالیستونیت های سیلیسی-کربناتی با ترمولیت و اکتینولیت فراوان شده است. بررسی شیمی کروم اسپینل های موجود در سرپانتینیت های بیاضه وابستگی آن ها را به پریدوتیت های گوشته افیولیتی تهی شده نشان می دهد.