مقاله کانی شناسی، ژئوشیمی و تغییرات جرم ناشی از دگرسانی سنگ های آتشفشانی منطقه خوش ییلاق، شرق استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۶۰۷ تا ۶۲۴ منتشر شده است.
نام: کانی شناسی، ژئوشیمی و تغییرات جرم ناشی از دگرسانی سنگ های آتشفشانی منطقه خوش ییلاق، شرق استان گلستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوش ییلاق
مقاله سنگ های آتشفشانی
مقاله دگرسان پروپلیتی
مقاله پیستاسیت
مقاله دیاگرام ایزوکان
مقاله شاخص شیمیایی دگرسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده شهروز
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رقیمی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی چاکدل عزیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگ های آتشفشانی خوش ییلاق به سن سیلورین بالایی، در شرق استان گلستان و در منطقه ساختاری البرز شرقی واقع شده اند. این توده آتشفشانی به طور مشخص تحت تاثیر گرمابی های دگرسان شده و دگرسانی پروپلیتی، یکی از دگرسانی های گسترش یافته در این منطقه است که بر پایه بررسی های صحرایی و پراش پرتو ایکس، چهار منطقه دگرسان کلریتی، اپیدوتی، آلبیتی و هماتیتی قابل تشخیص اند. نتایج ریز پردازشی نشان می دهد که کلریت های منطقه از نوع پنینیت، تالک کلریت و دیابانیت بوده و نشان دهنده این است که این کانی در گستره دمایی ۱۸۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد تشکیل شده است. میانگین پیستاسیت در اپیدوت های مورد بررسی ۳۱٫۱۵ است و نشان می دهد که از نوع ماگمایی بوده و بر این اساس اپیدوت ها از سوسوریتی شدن پلاژیوکلازها تشکیل شده اند. بررسی دیاگرام های ایزوکان نشاندهنده تحرک بالای برخی از عناصر غیرمتحرک در طی دگرسانی است، به طوری که در زون دگرسانی آلبیتی با میانگین شیب ایزوکان ۱٫۰۹ و 1.06 بیشترین و در زون دگرسانی کلریتی با میانگین شیب ۱ و ۱٫۰۳ کمترین تغییرات جرم را طی دگرسانی شاهدیم. همچنین بر پایه این نمودار،SiO2   P2O5 ودر تمامی زون های دگرسانی تهی شدگی و L.O.I و Fe2O3 غنی شدگی از خود نشان می دهند. بر پایه محاسبات شاخص شیمیایی دگرسانی، زون اپیدوتی بین ۴۶٫۲۶% تا ۴۶٫۳% ،زون آلبیتی بین ۴۷٫۸۶% تا ۵۱٫۴۹%، زون کلریتی بین ۴۶٫۵۰% تا ۴۷٫۳۳% و زون هماتیتی بین ۵۹٫۷%تا ۷۱٫۴۵% دستخوش دگرسانی شده اند.