مقاله کارکردهای هویتی پیشداوری و تصورات قالبی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات ملی از صفحه ۷۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: کارکردهای هویتی پیشداوری و تصورات قالبی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصور قالبی
مقاله پیشداوری
مقاله هویت
مقاله تمایز
مقاله ایران
مقاله انسجام ملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری علی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: نظری مجد محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میزان شناخت و نحوه ادراک افراد یک جامعه از یکدیگر مبنای اصلی تعامل آنها با یکدیگر است. این که ما دیگران را چگونه فهم و ارزیابی می کنیم، نقش شایان توجهی در برقراری ارتباط با دوری گزیدن از دیگران و یا نفی و حتی حذف آنها دارد.
تحلیل فرایندهایی که از طریق آن بتوان تصورات اجتماعی و قضاوت های افراد و گروه ها را درباره یکدیگر ارزیابی کرد، یکی از شیوه های موثر برای فهم احساسات و تصورات افراد جامعه از یکدیگر و در رابطه با گروه های هویتی است. در نتیجه، به واسطه گستردگی پیامدهای این تصورات، ضرورت تحلیل و ارزیابی آنها بیش از پیش احساس می شود.
پرسش اصلی مقاله حاضر این است که تصورات قالبی و پیشداوری در بین گروه های اجتماعی چه کارکردهای هویتی دارند؟ در این مقاله، ابتدا مفاهیم تصورات قالبی و پیشداوری و ارتباط میان آنها تبیین می شود و در ادامه کارکردهای هویتی آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.