مقاله کاربرد نمایه توافق کاپا در پایش تغییرات پوشش سرزمین سواحل استان بوشهر (دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۶۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: کاربرد نمایه توافق کاپا در پایش تغییرات پوشش سرزمین سواحل استان بوشهر (دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۶۷)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشکارسازی تغییرات
مقاله پوشش سرزمین
مقاله سنجش از دور
مقاله نمایه توافق کاپا
مقاله سواحل بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلی فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جورابیان شوشتری شریف
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی کهنوج سیدحمزه
جناب آقای / سرکار خانم: بالی علی
جناب آقای / سرکار خانم: دلشب حسین
جناب آقای / سرکار خانم: معین حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات کاربری اراضی سواحل استان بوشهر (۲۵۴۵۴۸۱٫۲۹ هکتار) با استفاده از تحلیل طبقه بندی متقاطع و داده های ماهواره ای سالهای ۱۳۶۷، ۱۳۷۹، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۰ در محیط GIS انجام شد. نتایج نشان داد پوشش سرزمین منطقه ساحلی دچار تغییرات چشمگیری شده، بطوری که در ۲۳ سال اخیر، ۲۰۸۰۷ هکتار از اراضی باز و ۳۷۲۴ هکتار از اراضی کشاورزی به کاربری مسکونی تبدیل شده است. همچنین ۶۷۸۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی به اراضی باز تبدیل و دیگر کاربری ها نیز متحمل تغییرات شده اند. نتایج بررسی نمایه توافق کاپا نیز نشان داد که بین ۱۳۹۰-۱۳۸۴ بیشترین تغییرات (KIA:0.9212) و بین ۱۳۷۹-۱۳۶۷ کمترین تغییرات (KIA:0.9506) رخ داده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر تغییرات نامتعادل پوشش سرزمین در سواحل استان بوشهر است و کاهش اراضی کشاورزی در جهت افزایش اراضی مسکونی و همچنین رها کردن اراضی کشاورزی مهمترین آن ها به شمار می آیند. بنابراین در صورت ادامه روند کنونی تخریب، مشکلات محیط زیستی و اجتماعی آینده مناطق ساحلی استان بوشهر را تهدید خواهد کرد.