مقاله کاربرد فرایند فتوفنتون در کاهش COD فاضلاب ناشی از شست و شوی خاک های آلوده به ترکیبات نفتی (TPH) با استفاده از سورفکتانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۴۲۷ تا ۴۳۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد فرایند فتوفنتون در کاهش COD فاضلاب ناشی از شست و شوی خاک های آلوده به ترکیبات نفتی (TPH) با استفاده از سورفکتانت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کل هیدروکربن های نفتی (TPH)
مقاله تویین ۸۰
مقاله اکسیداسیون پیشرفته
مقاله فرایند UV/Fe2+/H2O2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهراسبی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفا سرور
جناب آقای / سرکار خانم: محوی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اساس ساختار تمامی هیدروکربن های نفتی (TPH)، هیدروژن و کربن است. کاربرد گسترده، دفع نامناسب، نشت های تصادفی و نشت این ترکیبات باعث می شود حلال های آلی و هیدروکربن های پلی آروماتیک (PAHs) به مدت طولانی در خاک و آب های زیرزمینی باقی بمانند که منجر به پیامدهای زیست محیطی مهمی می گردد. در این پژوهش خاک آلوده به ترکیبات نفتی توسط سورفکتانت تویین ۸۰ شسته شد و کاربرد فرایند فتوفنتون در تصفیه فاضلاب حاصل مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: تویین ۸۰ مایعی زرد رنگ با ویسکوزیته بالا و قابل حل در آب است. برای بررسی کارایی فرایند فتوفنتون متغیرهای غلظت آهن، غلظت H2O2، pH و مدت زمان تابش مطالعه گردیدند. منبع تابش UV لامپ فشار متوسط بخار جیوه ای (w400) بود که به شکل عمودی و مستغرق در محلول داخل راکتور از جنس شیشه به حجم ۲L قرار داده شده بود.
یافته ها: نتایج نشان داد که راندمان فرایند فتوفنتون جهت حذف COD فاضلاب تولیدی تابعی از مقدار اولیه آهن، H2O2،pH  محیط واکنش و مدت زمان تابش نور UV است. در شرایط بهینه، ۶۷٫۳% از COD در غلظت آهن ۰٫۱mM، پراکسیدهیدروژن ۰٫۴۳M و pH=3 و زمان تابش لامپ UV به مدت ۲h ساعت حذف شد. PH نقش بسیار مهمی در کارایی این فرایند دارد به طوری که با کاهش pH، میزان حذف بالا می رود.
نتیجه گیری: مطابق نتایج حاصل از این مطالعه، فرایند فتوفنتون در شرایط اسیدی (pH=3) یک روش موثر در حذف COD حاصل از فاضلاب مذکور است.