مقاله کاربرد فرایند ترکیبی انعقاد شیمیایی انعقاد الکتریکی در تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۴۱۵ تا ۴۲۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد فرایند ترکیبی انعقاد شیمیایی انعقاد الکتریکی در تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انعقاد شیمیایی
مقاله انعقاد الکتریکی
مقاله تصفیه فاضلاب کشتارگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان ادریس
جناب آقای / سرکار خانم: کردمصطفی پور فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادکیا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اونق کمال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری منصوریان حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فاضلاب کشتارگاه شامل مقادیر متنوع و بالایی از مواد آلی (از جمله پروتیین ها، خون، چربی و تکه های گوشت) است. به منظور تولید یک پساب مناسب جهت تخلیه به محیط، روش های شیمیایی و الکتروشیمیایی به خصوص در مقیاس آزمایشگاهی برای حذف ترکیبات آلی از پساب کشتارگاه به کار گرفته شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام، به وسیله فرایند ترکیبی انعقاد شیمیایی و انعقاد الکتریکی برای رسیدن به استانداردهای مورد نیاز انجام پذیرفت.
روش بررسی: در بررسی حاضر ابتدا فاضلاب تهیه شده از کشتارگاه دام پس از آنالیز اولیه، با استفاده از منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید در دوزهای ۲۵-۱۰۰mg/L در دستگاه جارتست مورد آزمایش انعقاد شیمیایی قرار گرفت و در ادامه غلظت آلاینده های فاضلاب BOD5)، COD، TKN،TSS  و کلیفرم های مدفوعی) اندازه گیری شد. سپس پساب حاصل به مرحله انعقاد الکتریکی منتقل شد و راندمان حذف پارامترهای ذکر شده در گستره پتانسیل الکتریکی ۱۰-۴۰V طی مدت زمان ۶۰min مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که کارایی فرایند انعقاد شیمیایی با استفاده از منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید (PAC)، با افزایش دوز تزریقی (۱۰۰-۲۵mg/L) افزایش می یابد به نحوی که حداکثر راندمان حذف در طی فرایند انعقاد شیمیایی برای پارامترهای BOD5، COD، TSS ،TKN در دوز ۱۰۰mg/L و به ترتیب معادل ۳۹٫۵۸% و ۵۹٫۹% ،۵۸٫۵۲%، ۴۴٫۷۸% حاصل شد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که با افزایش پتانسیل الکتریکی و زمان واکنش نیز راندمان به صورت خطی افزایش می یابد به نحوی که حداکثر راندمان حذف در دوز ۱۰۰mg/L منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید، در اختلاف پتانسیل ۴۰V و زمان واکنش ۶۰min برای پارامترهای TKN، TSS، COD، BOD5 به ترتیب معادل ۹۳٫۹۷% و ۸۲٫۵۵%،۹۹٫۲۵%، ۹۹٫۱۸% حاصل شد.
نتیجه گیری: در مجموع چنین استنباط می شود که فرایند ترکیبی انعقاد شیمیایی ـ انعقاد الکتریکی از کارایی بالایی در حذف آلاینده های موجود در فاضلاب کشتارگاه برخوردار است و استفاده از این تکنیک ترکیبی می تواند پسابی منطبق بر استانداردهای تخلیه تولید نماید.