مقاله کاربرد آمار در علم باستان شناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پیام باستان شناس از صفحه ۱۰ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: کاربرد آمار در علم باستان شناسی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محاسبه میانگین
مقاله واریانس و انحراف معیار
مقاله همبستگی پیرسون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهیاری محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باید پذیرفت که درجه علمی هر تخصصی به میزان بهره گیری آن علم از ریاضیات و به خصوص آمار بستگی دارد. تا سال ۱۹۵۰ میلادی باستان شناسان اغلب به روش های سنتی گرایش داشتند و استفاده از علوم ریاضی و طبیعی به طور کلی در پژوهش های آنان نقشی نداشت تا این که کشف پروفسور “لیبی “(Libby) در زمینه تاریخ گذاری به روش کربن ۱۴ نشان داد که باستان شناسان برای یافته ها و تفسیر داده های خود می بایست به علوم دیگر نیز بپردازند. همواره تحلیل مواد فرهنگی، طبقه بندی و نام گذاری از موضوعات مورد توجه باستان شناسان بوده است. در این مقاله، هدف تدوین تاریخچه این فعالیت ها نیست، بلکه ارائه و معرفی روش ها و طرح های پژوهشی آماری در حوزه باستان شناسی و تلاش برای پیاده کردن الگوهای لازم موارد مشابه برای طبقه بندی و نام گذاری مواد فرهنگی است. مواد فرهنگی که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت از محوطه “کوکوبودای “(Kokobudai) ژاپن جمع آوری، طبقه بندی و مورد مطالعه قرار گرفته است و به دوران کهن سنگی تعلق دارد.