سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه نجفی قبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمد اقدسی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
عیسی نخعی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله یک مدل موجودی همراه با قیمت گذاری برای کالاهای زوال پذیر غیرآنی بصورت توام درنظر گرفته شده است نرخ تقاضا تصادفی به صورت تابعی از قیمت و عامل تصادفی فرض شده است کمبود درسیستم وجود دارد و نرخ کمبود بصورت متغیر و وابسته به زمان انتظار برای بازپرسازی درنظرگرفته شده است هدف اصلی تعیین مقادیر بهینه قیمت زمان بهینه ی بازپرسازی و اندازه سفارش است تابدین وسیله سود حداکثر گردد درادامه الگوریتمی ساده برای بدست آوردن متغیرهای مدل بیان شده و درانتها مثال عددی جهت نشان دادن کارایی مدل و الگوریتم حل شده است.