سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سمیه نجفی قبادی –
محمد اقدسی –
عیسی نخعی –
پرستو محمدی –

چکیده:

تعیین سیاست کنترل موجودی مناسب و قیمت فروش بهینه برای کالاهای مختلف همواره یکی از موضوعات اصلی تحقیقات علمی و صنعتی به شمار آمده است به علاوه زمانی که کالاهای مور دنظر فاسد شدنی باشد به دلیل خصوصیات ویژه ای که این کالاها دارند تعیین این موارد از اهمیت بالایی برخوردار است دراین مقاله یک مدل موجودی همراه با قیمت گذاری برای کالاهای فاسد شدنی بصورت توام درنظر گرفته می شود نرخ تقاضا تصادفی پیوسته و بصورت تابعی از قیمت و عامل تصادفی فرض شده است کمبود درسیستم وجود دارد ونرخ کمبود بصورت تابعی از زمان می باشد هدف تعیین مقادیر بهینه قیمت زمان بهینه ی بازپرسازی و اندازه سفارش است تا بدین وسیله سودحداکثر شود بعد از ارایه مدل نشان داده م یشود که درهرقیمتی زمان بازپرسازی موجود منحصربفرد و بهینه است سپس ثابت می شود که با دردسترس بودن زمان بهینه بازپرسازی تابع هدف تابعی مقعر از قیمت است و بنابراین مقدار بهینه آن موجود است درادامه الگوریتمی ساده برای بدست آوردن متغیرها یمدل بیان می شود و درانتها مثال عددی برای تشریح مدل و الگوریتم ارایه می گردد.